Ironym

Z Encyklopedie knihy

Ironym (z řec. eirōn = licoměrný, onoma = jméno přes lat. ironia = posměch) pseudonym užívající k zakrytí autorova jména posměšný či ironický výraz, např. Vexator [lat. škůdce] = Jaroslav František Urban.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.