Isaac Enschedé

Z Encyklopedie knihy

Isaac Enschedé (1681-1761) od roku 1703 tiskař v nizozemském Haarlemu, který spolu se synem Johannem Enschedé st. (1708-1780) odkoupil firmu Hendrika Florise Wetsteina a 1743 založil slavnou rodinnou písmolijnu, existující pod označením „Enschedé en Zonen“ dodnes. Johannes během druhé třetiny století dovedl dílnu k největším obchodním úspěchům. Nemalou mírou k tomu přispěli i jeho zaměstnanci: písmař německého původu Johann Michael Fleischmann (1701-1768) a Francouz Jacques François Rosart (1714-1777). Johann Enschedé st. se zabýval mimo jiné historií knihtisku a prosazoval názor, že u zrodu řemesla nestál Johann Gutenberg, nýbrž haarlemský sourodák Laurens Janszoon Coster. Oba zakladatelé slavné písmolijny i jejich potomci, zejména Johann Enschedé ml. (1750-1799) a Charles Enschedé (1855-1919), nashromáždili velkou sbírku prvotisků, razidel na vazby a písmových matric (mimo jiné z majetku Pierra Didota, Christoffela van Dycka, Christiana Egenolffa, Johanna Friedricha Gottlieba Ungera). V roce 1867 byla část sbírky z existenčních důvodů prodána.


Lit.: ENSCHEDÉ, Ch.: Fonderies de caractères et leur matériel dans les Pays-Bas du XVe au XIXe siècle. Haarlem 1908; ENSCHEDÉ, Ch.: Typefoundries in the Netherlands from the fifteenth to the nineteenth century. A history based mainly on material in the collection of Joh. Enschedé en Zonen at Haarlem. First published in French in 1908. Haarlem 1978; HAARLEMSKÁ písmolijna. Joh. Enschedé a synové. Typografia 50, 1947, s. 116-122; MUZIKA, Fr.: Krásné písmo ve vývoji latinky. Sv. 1-2. Praha 1963.

Lex.: WURZBACH (Niederl.) 1. 494. = WURZBACH, Al. von: Niederländisches Künstler-Lexikon. Bd. 1-3. Wien-Leipzig 1906-1911 (repr. Amsterdam 1974).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.