Ivančice

Z Encyklopedie knihy

Ivančice město na Moravě, kde pod ochranou Pertolda z Lipého a zejména pak jeho manželky Zuzany z Boskovic pracovala ilegálně v letech 1562-1578 Tiskárna bratrská. Během této doby zde vyšlo nejméně 17 publikací, byla budována rozsáhlá bratrská knihovna i knihvazačská dílna. Když tiskárně začalo hrozit po vydání mandátu Rudolfa II. roku 1577 nebezpečí z prozrazení, na jaře 1578 byla přemístěna do žerotínské tvrze v nedalekých Kralicích.


Lit.: CHALOUPKA, J.: Knihtisk na Moravě v 16. století. In: Knihtisk v Brně a na Moravě (red. J. Kubíček). Brno 1987, s. 29-34; VOIT, P.: Moravský knihtisk první poloviny 16. století a jeho vztahy k českým tiskárnám. In: Knihtisk v Brně a na Moravě (red. J. Kubíček). Brno 1987, s. 103-115.

Lex.: Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 100; CHYBA 48. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.