Jádro

Z Encyklopedie knihy

Jádro české označení svodu zdravotních rad pro prevenci a léčbu, který byl mezi lidem šířen prostřednictvím opisů. Knihtiskem rozšiřovaný protějšek této lékařské literatury, čerpající ze zásad salernitánské školy, se nazýval regimen.

2. Označení pro svod základních biblických úryvků, modliteb, věroučných textů z katechismu a duchovních písní z kancionálu. Takto zaměřené nábožensky vzdělavatelské výtahy se tiskly hlavně v 17. a 18. století. Domácí produkci reprezentuje např. anonymní Duchovní křesťanské katolické jádro všech modliteb pro všecky lidi (Praha 1763) a Ladislav Bartholomeides Jádro křesťanského evangelického náboženství (Budapest 1798). Obě Jádra byla často přetiskována.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.