Jaffe Mair

Z Encyklopedie knihy

Jaffe Mair (snad též Meir, Meyerlein) jeden z mála jménem povědomých knihvazačů v oblasti gotické vazby řezané. Pocházel z Ulmu a jako Žid prožil část života s povolením městské rady v Norimberku (zde doložen 1468, 1472-1492). Během ostatních let tak jako kočovní tiskaři patrně za řemeslem cestoval. Při řezbě užíval motivů heraldických, zvířecích a loveckých, avšak některé vazby zdobil už také slepotiskem. Vlastnil signaturový kolek „Mair bb“ (pravděpodobně Mair Buchbinder). Z jeho dílny se dochovalo asi 12 prací.


Lit.: HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955; KYRISS, E.: Verzierte gotische Einbände im alten deutschen Sprachgebiet. Bd. 1-4. Stuttgart 1951-1958; SCHMIDT-KÜNSEMÜLLER, Fr. A.: Corpus der gotischen Lederschnitteinbände aus dem deutschen Sprachgebiet. Stuttgart 1980.

Lex.: THIEME-BECKER 24. 460. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.