James Edwards

Z Encyklopedie knihy

James Edwards (1757-1816) anglický knihvazač, aukcionář, bibliofil a bibliograf. Proslavil se jako výrazný inovátor. Počátkem závěrečné třetiny 18. století uvedl do života vazbu se vzorem „Etruscan“ a roku 1785 přihlásil patent na výrobu průsvitného pergamenu, který lepil tlumeně pomalovanou stranou ke knižním deskám, a dosahoval tak výjimečného efektu. V některých pracích se inspiroval dekorem Samuela Mearna. Edwards byl jediným anglickým knihvazačem, jehož styl v poslední třetině 18. století ovlivnil jinak samostatně se profilující francouzské dílny, zejména Nicolase Denise Derômeho. Ve Francii byly importované umělecké přístupy honosně označeny jako „genres anglais riches“ (fr. bohaté žánry z Anglie).


Lit.: NIXON, H. M.-FOOT, M. M.: The history of decorated bookbinding in England. Oxford 1992; RICCI, S. de: English collectors of books & manuscripts (1530-1930) and their marks of ownership. Bloomington (IN) 1960.

Lex.: THIEME-BECKER 10. 350-351. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.