Jan Komor

Z Encyklopedie knihy

Jan Komor (též HK, Kommor Hans) pražský knihvazač doložený v 60.-80. letech 16. století. Mezi 1581-1584 zastával úřad cechmistra. Jeho dílna zhotovila vazby pro několik iluminovaných graduálů a kancionálů, úředních knih Starého Města pražského i množství soudobých tisků. Komorovo jméno je vytlačeno na vazbě Graduálu staroměstského (pražská Národní knihovna, sign. XVII A 40). Knihařské nářadí pocházelo ze Saska a mělo sériový ráz. Dílna, pokud dnes můžeme zjistit, disponovala přinejmenším třemi válečky (polopostavy křesťanských Ctností, Panna Marie s proroky a apoštoly) a dvěma plotnami (Ukřižování, pletencový ornament). Monogram HK přichází na malém oválném kolku. Komorovy vazby lze označit za solidní, leč z hlediska výtvarných tendecí konzervativní řemeslné výrobky, nezasažené ještě slohově pokročilejšími podněty rudolfínského knihvazačství.


Lit.: NUSKA, B.: Prager Buchbinderwerkstätten aus der Mitte und zweiten Hälfte des 16. Jhs. Gutenberg-Jahrbuch 1966, s. 378-389; VYSKOČIL, J.-NUSKA, B.: Konzervace a rekonstrukce mladoboleslavského utrakvistického kancionálu Václava Vacíka [a] Víta Polického. Historická knižní vazba 1962. Liberec 1962, s. 59-65; WINTER, Z.: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách. Praha 1909.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.