Jenský kodex

Z Encyklopedie knihy

Jenský kodex (Knihovna Národního muzea IV B 24) je významným husitským rukopisem, který vznikl v době kolem roku 1500. Je bohatě iluminovaný a propaguje program, který byl aktuální už na počátku husitství. Rukopis obsahuje latinské i české texty, součástí konvolutu je i drobný inkunábulový tisk:

Göttingenský rukopis - starší kodex, který vycházel ze stejné předlohy.

1r: „titulní list“

2r-6r: latinské antiteze

8rv: píseň Věrní křesťané, silně doufajme

9v, 12r-24v, 26r-37r: Tabulae veteris et novi coloris

10r-11v: obrazy Urbs terrena a Urbs coelestis

37v-38v: vyobrazení Jana Husa a Jeronýma Pražského

39r-54r: inkunábulový dodatek k Pasionálu (1495)

55v-56r: iluminace Přijímání podobojí a Bitva husitů s křižáky (patří zřejmě k Časovým obrazům)

57r-65r: Luciperův list Lvovi z Rožmitálu

25r, 66r-77r: Časové obrazy

78v-79r iluminace Mniši v lázni a Umučení svatého Vavřince (patří zřejmě k Časovým obrazům)

80r-85v: traktát O oklamání a zmámení křesťanstva

92r-97v: Hádání Chytrosti a Upřímnosti

103r-107r: Zrcadlo o posledních věcech člověka

Nechal jej pořídit Bohuslav z Čechtic, člen Laudovy koleje pražské univerzity, jehož jméno přichází na dvou místech („titulní list“, fol. 76r) a který sám kaligrafickou bastardou napsal i největší část rukopisu (latinské antiteze, obrazy Urbs terrena a Urbs colelestis a s malými výjimkami i Tabule).

Janíček Zmilelý z Písku, Umučení sv. Vavřince. Praha, asi 1500. – Praha, Knihovna Národního muzea, IV B 24, fol. 79r

Jak je patrné z rozpisu, kodex obsahuje i množství iluminací. Autorem nejlépe provedených obrazů (Časové obrazy a některé s husitskou tématikou) byl Janíček Zmilelý z Písku. Další tři iluminátoři byli členy jeho dílny, která také pořídila ornamentální výzdobu.

Rukopis obsahuje celkem 120 listů, z nichž devět je pergamenových (ff. I, 9-12, 55-56, 78-79), ostatní folia jsou papírová. Současná skladba rukopisu je dána proběhlým restaurátorským zásahem z roku 1985 a její původní podoba se na základě neúplné a nepřesné dokumentace rekonstruuje jen obtížně. Vazba byla pořízena patrně na konci první čtvrtiny 16. století, její nynější podoba je ovlivněna zmíněným restaurátorským zásahem. Fragmenty původního potahu svědčí o tom, že se jednalo o vazbu zdobenou slepotiskem, který byl navíc částečně zlacený.

Kodex byl uložen v univerzitní knihovně v Jeně. Roku 1951 jej prezident Německé demokratické republiky Wilhelm Pieck věnoval prezidentu Československé republiky jako státní dar. V roce 1954 byl o kodexu natočen krátký dokumentární film.

Lit.: Jenský kodex. Sv. 1, Faksimile. [Praha]: Gallery, 2009; Jenský kodex. Sv. 2, Komentář. [Praha]: Gallery, 2009; ČORNEJ, Petr et al. Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu. Praha: Scriptorium, 2016.

Odkazy

Úplná digitální kopie rukopisu

Autor hesla: Jindrich.marek