Jestkovice

Z Encyklopedie knihy

Jestkovice krátkodobé sídlo nekatolického knihtisku na Moravě. Předpokládá se, že v této vsi u Bruntálu snad Georg Baumann ml. tajně roku 1592 pracoval v přenosné tiskárně na výrobě nekatolického díla Martina Filadelfa Zámrského Postila evangelitská aneb Vejkladové na evangelia nedělní a sváteční (1592). Impresum obsahuje pouze rok vydání. Starší literatura uvádí, že tisk Postily pokračoval také v Bruntálu a v Loděnici u Opavy.


Lit.: VOLF, J.: Kde a kým byla vytištěna Postilla Martina Filadelfa Zámrského roku 1592. Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 35, 1924, s. 75-87.

Lex.: Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 51 a 101; CHYBA 341, 350 a 359. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.