Jezuitská tiskárna – Dillingen

Z Encyklopedie knihy

Jezuitská tiskárna – Dillingen institucionální dílna katolické univerzity (1549). Počátky této dílny spadají do roku 1550, kdy augsburský biskup Otto Truchseß z Waldburku angažoval tiskaře Sebalda Mayera (zemř. 1576). Když univerzita přešla 1563 do správy jezuitů, Mayer se stal nájemcem dílny. Po něm pronájem získali 1576-1615 syn Johann Mayer a 1615-1619 jeho vdova Barbara. Pak se v krátkých intervalech střídali další pachýři: Melchior Algeyer (1619-1621), Ulrich Rem (1621-1625), Jakob Sermodi (1625-1628) a Kaspar Sutor (1628-1640). Po Sutorově smrti chtěli jezuité dílnu prodat, ale nenašli kupce. Proto ji během 1640-1654 s najmutými faktory provozovali ve vlastní režii jako oficiální Jezuitskou tiskárnu.

První zachované publikace jsou však datovány až 1641. Vesměs zde vycházely německé a latinské spisy teologické i nábožensky výchovné a ovšemže také teze k univerzitním dizertacím. Impresa po celou dobu zněla tak, jak bylo pro tento typ tiskárny obvyklé: „Akademische Druckerei“, „Ex Typographia Academica“, „Formis Academicis“ nebo „Typis Academicis“. Samostatná jezuitská etapa však neměla dlouhého trvání, neboť další pronájem si k radosti řádu postupně zajistili 1654-1668 Ignaz Mayer, vnuk Sebalda Mayera, a od 1669 Johann Federle. Jezuité se dílny definitivně zbavili až 1675, kdy ji s faktorem Federlem koupil Johann Kaspar Bencard (1649-1720). Přitom ani nevadilo, že nový majitel nebyl vyučený tiskař. Jeho potomci dílnu provozovali až do roku 1762.


Bibl.: BUCHER, O.: Bibliographie der deutschen Drucke des XVI. Jahrhunderts (1. Dillingen). Bad Bocklet 1960; BUCHER, O.: Bibliographie der Druckwerke Johann Mayers und seiner Witwe Barbara zu Dillingen (1601-1619). Börsenblatt für den deutschen Buchhandel (Frankfurter Ausgabe) 25, 1969, 1573-1598 (nezměněný otisk též v Archiv für Geschichte des Buchwesens 10, 1970, sl. 889-944); BUCHER, O.: Bibliographie der Druckwerke des Dillinger Buchdruckers Ignaz Mayer (1654-1668). Börsenblatt für den deutschen Buchhandel (Frankfurter Ausgabe) 24, 1968, s. 2888-2912 (doplněná verze v Archiv für Geschichte des Buchwesens 9, 1969, sl. 1447-1496).

Lit.: BUCHER, O.: Caspar Sutor als Buchdrucker in Lauingen und Dillingen (1628-1640). Gutenberg-Jahrbuch 1959, s. 109-114; BUCHER, O.: Der Dillinger Buchdrucker Johann Mayer (1576-1614). Gutenberg-Jahrbuch 1955, s. 162-169; BUCHER, O.: Ignaz Mayer als Buchdrucker in Dillingen/Donau (1654-1668). Gutenberg-Jahrbuch 1957, s. 200-206; BUCHER, O.: Melchior Algeyer als Buchdrucker in Dillingen/Donau (1619-1621). Mit einem Verzeichnis aller Dillinger Buchdrucker von 1550-1829. Gutenberg-Jahrbuch 1960, s. 261-265; BUCHER, O.: Sebald Mayer, der erste Dillinger Buchdrucker (1550-1576). In: Jahresbericht des historischen Vereins Dillingen 54, 1952 (1953), s. 107-129; HEITJAN, I.: Die Buchhändler, Verleger und Drucker Bencard (1636-1762). Börsenblatt für den deutschen Buchhandel (Frankfurter Ausgabe) 16, 1960, s. 1569-1752 (nezměněný otisk v Archiv für Geschichte des Buchwesens 3, 1960, sl. 613-980); KÜNAST, H.-J.: Die Akademische Druckerei der Universität Dillingen. In: Die Universität Dillingen und ihre Nachfolger (hrsg. von Rolf Kießling). Dillingen 1999, s. 595-626.

Lex.: BENZING, J.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963 (repr. 1982), s. 82-86; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 405 (Mayer); PAISEY, D. L.: German printers, booksellers and publishers of the seventeenth century: some amendments and additions to Benzing. Gutenberg-Jahrbuch 1989, s. 167.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.