Jezuitská vazba

Z Encyklopedie knihy

Jezuitská vazba (angl. jesuit binding, fr. reliure jésuite, něm. Jesuitenband) typ slepotiskové vazby užívané mezi druhou polovinou 16. a polovinou 18. století pro katolickou literaturu zpracovávanou jezuitskými knihvazači nebo klášterními dílnami. Pokryvem je bílá vepřovice či pergamen, méně často usně hnědé a černé. Výzdobu charakterizuje poměrně uniformní dominantová kompozice. Středový motiv je ovlivněn knižní vinětou (emblémy IHS, MAR) a devoční grafikou (stojící Madona s děťátkem, Kristova hlava ve svatozáři). Mění se pouze grafická podoba písmen jezuitského emblému a ornamentální styl středové kartuše. V 18. století převažuje dominanta zasazená do bohaté ornamentální válečkové bordury.Lit.: HAMANOVÁ, P.: Z dějin knižní vazby od nejstarších dob do konce XIX. stol. Praha 1959; HAMANOVÁ, P.-NUSKA, B.: Knižní vazba sedmi století z fondů Strahovské knihovny. Praha 1966.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.