Jiří Döbler

Z Encyklopedie knihy

Jiří Döbler (1788-1845) pražský kreslíř a známý reprodukční grafik věnující se leptu kombinovanému s akvatinou a zhruba od 1820 i ocelorytu. Prošel nejprve školou Ludvíka Kohla a později, po založení krajinářského ateliéru na pražské Akademii, vstoupil do kurzu ke Karlu Postlovi. Počínaje rokem 1837 zde a paralelně i na Polytechnickém institutu v Praze působil jako učitel rytectví. Döbler byl především citlivým interpretem pražských motivů kreslíře Vincence Morstadta (1802-1875). Oblíbené topografické náměty však nerealizoval jen formou volné grafiky, ale i knižně, kupříkladu k textu Karla Josefa Heidlera Marienbad et ses différens moyens curatifs dans les maladies chroniques (Praha 1828). Döbler je také rytcem několika portrétů spisovatelů, a to v dílech Nejnovější kronika a věrná poselkyně Franze Xavera Pabsta (Praha 1812-1817) a v Allgemeines historisches Künstler-Lexikon Bohumíra Jana Dlabače (Praha 1816).


Lit.: BEČKOVÁ, K.-PASÁKOVÁ, J.: Pocta Vincenci Morstadtovi. A homage to Vincenc Morstadt. Zu Ehren von Vinzenz Morstadt (Katalog výstavy Muzea hlavního města Prahy konané ve dnech 22. 3.-26. 5. 2002). Praha 2002; BUŽGOVÁ-RAMBOUSKOVÁ, E.: Vincenc Morstadt. Popisný seznam grafického díla. Praha 1958; NEBEHAY, I.-WAGNER, R.: Bibliographie altösterreichischer Ansichtenwerke aus fünf Jahrhunderten. Bd. 1-3, Nachtrag, Register. Graz 1981-1984; NOVOTNÝ, A.: Grafické pohledy Prahy 1493-1850. Zmizelá Praha 6. Sv. 1-2. Praha 1945; PRAHL, R. (a kol.): Prag 1780-1830. Kunst und Kultur zwischen den Epochen und Völkern. Praha 2000; RÖK, B.: Böhmen und Mähren. Ansichten, Stadtpläne und Landkarten aus der Graphischen Sammlung des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg. Nürnberg 1995.

Lex.: NAGLER 4. 20-21 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 9. 362-363 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 1. 165 = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).; WURZBACH 14. 424. = WURZBACH, C. von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die Lebenskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländern gelebt haben. Bd. 1-60. Wien 1856-1891.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.