Jihlava

Z Encyklopedie knihy

Jihlava město na Moravě, s nímž v polovině 80. let 15. století udržoval prostřednictvím agentů obchodní styky německý tiskař, nakladatel a knihkupec Peter Drach ml. V jihlavské lokalitě zvané Stará Hora (Altenberg an der Iglaw) provozoval snad v letech 1587-1589 první tiskárnu německý humanista a teolog Kaspar Stolshagen. Pak tiskárna, která měla soukromý ráz (Privatderuckerei), přešla na věřitele Benedikta Freye. Ten si její fungování pojistil 1591 privilegiem císaře Rudolfa II. Stopa po ní však mizí kolem roku 1595. Úvahy, že další dílnu ve městě otevřel německý učitel Joachim Matthias Mader (též Moder, Moderer), se opírají o signet s písmeny JMM v jeho učebnici Manuale arithmeticae pro mladý, starý, muže a paní (Jihlava? 1657). Tiskař zůstal v anonymitě, pouze titulní strana přiznává, že Manuale bylo tisknuto „z nákladu skrze Joachima Matyáše Madera“.

Jednu z nejmladších moravských tiskáren právě v Jihlavě založil až 1789 Josef Jiří Trassler. Ještě téhož roku ji však prodal svému faktorovi Fabiánu Augustinovi Beinhauerovi. Tiskárna byla v provozu od roku 1790 a až do znárodnění zůstala v rukách rodiny. Vydavatelský model jihlavských tiskáren pamatoval zhruba ze dvou třetin na publikum čtoucí česky a z jedné třetiny na Němce (Iglauer Sprachinsel). Vycházela zde většinou náboženská a nábožensky vzdělavatelská literatura, populárně naučné spisy, knížky lidového čtení a kramářské písně.


Lit.: BOK, V.: Zum deutschsprachigen Buchdruck des 16. Jahrhunderts in den böhmischen Ländern. In: Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern, Teil I (hrsg. von H. B. Harder und H. Rothe). Köln-Wien 1988, s. 243-259; BOK, V.: Zur deutschen Literatur des 16. Jahrhunderts in den böhmischen Ländern. In: Deutsche in den böhmischen Ländern (hrsg. von H. Rothe). Köln-Weimar-Wien 1992, s. 125-141; VOBR, J.: Jihlavské tisky českých kramářských písní. Praha 1970 (diplomová práce uložená na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze); VOBR, J.: Knihtisk v Jihlavě do roku 1873. In: Tiskárny a tisky 19. století. Sborník příspěvků z celostátní konference pořádané při příležitosti 200. výročí založení jindřichohradecké Landfrasovy tiskárny (red. Š. Běhalová). Jindřichův Hradec 1998, s. 121-123; VOBR, J.: Knížky lidového čtení z fondů Universitní knihovny v Brně. Brno 1973.

Lex.: BENZING, J.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963 (repr. 1982), s. 4; CHYBA 346, 350-351. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.