Jircha

Z Encyklopedie knihy

Jircha je useň vydělávaná ze surových zvířecích kůží minerální cestou, pomocí roztoku z kamence draselno-hlinitého, do něhož se kůže na několik hodin ponořily. Vznikly tak světle hnědé usně, zvané jirchy. Po vyjmutí z bečky se musely zbavit vody, nechat pomalu vyschnout na slunci, zbavit nerovností a pro zlepšení pružnosti natukovat. Jirchy zhotovovali středověcí jircháři. Jinou technologií vydělávali kůže koželuhové. Používali rostlinná činidla, tzv. třísloviny, které získávali nejčastěji z dubové, příp. březové či smrkové kůry. V procesu třísločinění kůže získávaly tmavohnědou či hnědočervenou barvu. V důsledku reakce s minerálním či rostlinným činidlem se kolagenní vlákna, jež jsou základem zvířecí kůže, propojují a ze surové kůže se stává nový produkt – vazební useň, jež má lepší chemické i mechanické vlastnosti. Je pevnější, pružnější a odolnější vůči vlhkosti i vyšším teplotám.

Zatímco na gotických vazbách 14. století a 1. poloviny 15. století i na renesančních vazbách 16. století převažovaly světlejší jirchy, činěné pomocí kamence draselno-hlinitého, ve 2. polovině 15. století převládly třísločiněné usně, zpracované pomocí dobře dostupných rostlinných činidel, získávaných nejčastěji z dubové kůry. Kamenec byl totiž do Evropy dovážen především z byzantské říše a po dobytí Konstantinopole roku 1453 osmanskými Turky se načas stal nedostatkovým zbožím.

Lit.: BARAS, E. – IRIGOIN, J. – VEZIN, J.: La reliure médiévale. Paris 1978, s. 18; CORBACH, A.: Von der Haut zur Codexform – Metamorphose eines Organs. In: Verborgen im Buch, verborgen im Körper: Haut zwischen 1500 und 1800. Wolfenbüttel – Wiesbaden 2003, s. 13–45. HELWIG, H.: Einführung in die Einbandkunde. Stuttgart 1970, s. 34; GILLESPIE, A.: Bookbinding and Early Printing in England, In: A Companion to the Early Printed Book in Britain 1476–1558 (edd. V. Gillespie – S. Powell). Cambridge 2014, s. 86–87; JUCHAULD, F. – BONNENBERGER, P. – KOMENDA, A.: Identification de l’espèce animale des cuirs de reliure et des parchemins. In: Matériaux du livre médiéval(ed. M. Zerdoun Bat-Yehouda). Turnhout 2010, s. 13–28; KUBIČKA, R. – ZELINGER, R.: Výkladový slovník : malířství, grafika, restaurátorství. Praha 2004, s. 311; LIVIO MACCHI, F. e: Dizionario illustrato della legatura. Milano 2002, s. 86–87, 108–110; PEARSON, D.: English Bookbindings Styles 1450–1800. A Handbook. London 2005, s. 15–17;  RHEINBOLDT, C.: Wissenswertes über die verschiedenen Sorten Leder für Bucheinbände und Lederwaren. 4. Aufl. Stuttgart 1948; SCHÄFER, I.: Buchherstellung im frühen Mittelalter. Die Einbandtechnik in Freising. Wiesbaden 1999, s. 141; SZIRMAY, J. A.: The Archaelogy of Medieval Bookbinding. Aldershot 1999, s. 225–234.

Autor hesla: Kamil.boldan