Joachim Lochner

Z Encyklopedie knihy

Joachim Lochner nejstarší představitel významné nakladatelské firmy v Norimberku, která se v majetku rodiny udržela tři století. Jeho činnost je doložena v letech 1567-1598. Bratr (?) Christoph Lochner st. (zemř. 1614) provozoval se společníkem Johannem Hofmannem od 1588 tiskárny v Altdorfu a Norimberku (zde pak od 1590 samostatně). Často pracoval pro Joachima Lochnera a pro nakladatele Levina Hulsia.

Pokračovatelé norimberského rodu se věnovali již jen nakladatelské a knihkupecké činnosti, která zasahovala také do Čech. Kupříkladu v Chebu s tiskařem Mikulášem Dexterem spolupracoval Johann Christoph Lochner st. (nar. 1639). V Praze měli filiálky Paul Lochner st. (zemř. 1734, doložen od 1716), Paul Lochner ml. (1748 a 1753-1788 jako „Lochner et Mayer“) a Johann Georg Lochner (zemř. 1764, jako pražský knihkupec znám jen 1740 a 1745). Oba posledně jmenovaní Lochnerové nakladatelsky zajišťovali většinou právnickou literaturu a nákladnější teologické příručky, které se tiskly u Jana Josefa Diesbacha a v pražské Tiskárně arcibiskupské. Námětem nakladatelského signetu Johanna Georga byl interiér tiskařské dílny.


Lit.: KAPP, F.-GOLDFRIEDRICH, J.: Geschichte des deutschen Buchhandels. Bd. 1-4. Leipzig 1886-1923 (repr. Leipzig 1970).

Lex.: BENZING (Buchdrucker) 3, 362 a 368; BENZING (Verleger) 478 = BENZING, J.: Die deutschen Verleger des 16. und 17. Jahrhunderts. Archiv für Geschichte des Buchwesens 2, 1960, s. 445-509 (a k tomu 18, 1977, sl. 1078-1322).; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 396; CHYBA 175 = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.; PAISEY, D. L.: Deutsche Buchdrucker, Buchhändler und Verleger 1701-1750. Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen 26. Wiesbaden 1988, s. 158; PAISEY, D. L.: German printers, booksellers and publishers of the seventeenth century: some amendments and additions to Benzing. Gutenberg-Jahrbuch 1989, s. 169.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.