Johann Bämler

Z Encyklopedie knihy

Mořská monstra (Augsburg 1499). Konrad von Megenberg: Buch der Natur (Augsburg, Johann Schönsperger st. 1499). Fol. n5b se zrcadlovou kopií liniového dřevořezu dle předlohy Mistra Bämlerovy tiskárny z roku 1475. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DN VI 21/2.
Johann Bämler (zemř. ca 1508) zřejmě univerzitně vzdělaná osoba doložená v Augsburku od 1453 jako písař, rubrikátor a iluminátor, od 1486 nájemce papírny a v letech 1472-1495 jako významný tiskař. Bämler své jméno připojil kupříkladu do jednoho z exemplářů Mentelinova vydání De civitate Dei Augustina Aurelia (Strasbourg? ca 1468): „Iluminator huius libri fuit Johannes Bamler de Augusta, anno cccc Sexagesimo octauo“. Bämler vydával vlastní nakladatelské a knihkupecké nabídky (jsou dochovány latinské jednolisty ca 1473 a 1486). Sám zkompiloval a vytiskl třídílnou Chronik von allen Kaisern, Königen und Päpsten (Augsburg 1476).

Jako tiskař se poprvé prezentoval zřejmě sborníkem Lehre und Unterweisung wie ein junger Mensch sich … erhalten soll (Augsburg 1472). Ediční činnost silně orientoval na tituly obchodně vyzkoušené Güntherem Zainerem. Vazby mezi oběma tiskárnami dokládají také Bämlerovy štočky i písmo, které dříve používal jeho starší kolega, např. Jacobus de Theramo Das Buch Belial genan (Augsburg 1473), Plenarium (Augsburg 1474). Za velmi produktivní znaky edičního modelu je třeba považovat všeobecný důraz na ilustrovanou světskou literaturu v národním čili německém jazyce, např. Jean d’Arras Melusina (Augsburg 1474), Guido de Columna Historia destructionis Troiae (Augsburg 1474), Historia Apollonii regis Tyri (Augsburg 1479). Část této měšťanské zábavné četby ilustroval takřečený Meister der Bämler-Offizin. Tomuto Mistru Bämlerovy tiskárny jsou připisovány též některé celostranné kaleidoskopické výjevy zařazené do encyklopedie Buch der Natur Konrada von Megenberga (Augsburg 1475), v níž se Mistr zjevně inspiroval starší iluminátorskou tradicí (Liber de natura rerum dominikána 13. století Thomase de Chantimpré).

Lit.: BURGER, K. (ed.): Buchhändleranzeigen des 15. Jahrhunderts in getreuer Nachbildung. Leipzig 1907; KLEMPERER, V. von: J. Bämler als Rubrikator. Gutenberg-Jahrbuch 1927, s. 50-52 (a k tomu dodatek v Gutenberg-Jahrbuch 1928, s. 105-106); KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 15. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1975; SCHRAMM, A.: Der Bilderschmuck der Frühdrucke, fortgeführt von der Komission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Bd. 3 (Die Drucke von Johann Baemler in Augsburg). Leipzig 1921.

Lex.: GELDNER 1. 138. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.