Johann Bartholomäus Kloss

Z Encyklopedie knihy

Johann Bartholomäus Kloss (též Gloss, Kloc, Klose, zemř. 1679) kreslíř a malíř narozený snad ve Würzburku. Od roku 1668 se usadil v Praze, kde byl 1670 přijat k malířskému cechu a kde také zemřel. Jeho osiřelá dcera Alena se roku 1693 provdala za Petra Jana Brandla. Dle Klossovy předlohy signované „J. Klose. del.“ pořídil Jan Adriaen Gerhardt de Groos frontispis se sv. Ignácem z Loyoly pro dílo Mikołaje Lenczyckého Pobožný a svatý život Marie Bonaventury (Praha 1673). Bartholomäus Kilian st. vyryl podle Klosse frontispis do právnického spisu Francisca Ferdinanda de Serponte Promptuarium, das ist … Verneuerte böhmische und mährische Lands-Ordnung (Praha 1678).


Lit.: DVORSKÝ, J. (red.): Dějiny českého výtvarného umění. Sv. II/1-2. Od počátků renesance do závěru baroka. Praha 1989; VLNAS, V. (ed.): Sláva barokní Čechie. Praha 2001.

Lex.: DLABAČ 2. 74-75 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; NAGLER 7. 511 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 20. 541 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 1. 496. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.