Johann Hagmayer

Z Encyklopedie knihy

Johann Hagmayer (též IH) ulmský knihvazač doložený v letech 1470-1487, kdy provedl nejméně na 38 prvotiscích vazbu slepotiskovou. Práce jsou vzorovány otisky ca. 35 zoomorfních kolků, z nichž některé nesou řemeslníkův monogram IH. Hagmayer byl snad prvním německým knihvazačem užívajícím, byť jen zřídkakdy, plotnu. Vlastnil několik kusů a všechny byly ryty dle hracích karet Mistra ES z roku 1466.


Lit.: HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955.

Lex.: THIEME-BECKER 15. 474. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.