Johann Mentelin

Z Encyklopedie knihy

Johann Mentelin (ca 1410-1478) písař a notář, zakladatel knihtisku ve Štrasburku. Z legend, které okolo něho opředl vnuk Johann Schott, lze soudit, že Mentelin udržoval jisté kontakty s Johannem Gutenbergem. Ačkoli roku 1474 souvěký římský lékař a tiskař Joannes Philippus de Lignamine (též Giovanni La Legname, činný 1470-1485?) napsal, že Mentelin již 1458 dokázal pořídit 300 otisků za den, jeho činnost je fakticky doložena až v letech 1460-1478. Císař Friedrich III. mu roku 1466 udělil erb, který byl dlouho neprávem spojován s profesním erbem tiskařů.

Mentelin je nejčastěji citován v souvislosti s Biblia latina neboli „B 49“ dle počtu řádků (Strasbourg ca 1460) a s vytištěním jejího prvního německého překladu před Lutherem (Strasbourg 1466). Obě verze jsou pozoruhodné štíhlou přechodovou gotikoantikvou (v německém textu užitou zde vůbec poprvé). Toto tiskové písmo dovolilo podstatnou kompresi textu a snížení spotřeby papíru. Jako jeden z prvních německých tiskařů používal při sazbě latinských textů antikvu raného typu. Z tiskárny vyšlo též množství antické a scholastické literatury, vůbec poprvé např. Augustinus Aurelius S. De arte praedicandi (Strasbourg non post 1466), Astesanus de Ast Summa de casibus conscientiae (Strasbourg non post 1469), Valerius Maximus Facta et dicta memorabilia (Strasbourg 1470?) aj. Literárně pozoruhodné jsou dva staroněmecké dvorské eposy, totiž Parsival (Strasbourg 1477) Wolframa von Eschenbach a Titurel (Strasbourg ca 1477), který bývá Wolframovi připisován neprávem. V době svého vydání se však obě skladby z počátku 13. století již se čtenářskými zájmy míjely a nově byly tištěny až v 19. století. Tiskárna, jejímž spoluvlastníkem se 1464 stal zeť Adolf Rusch, publikovala též nakladatelské a knihkupecké nabídky. Jednolistové oznámení z roku 1469 o prodeji Mentelinova tisku Astesanovy Summy lze klasifikovat jako vůbec nejstarší doklad tohoto způsobu inzerce.


Lit.: SCHORBACH, K.: Der Strasbourger Frühdrucker Johann Mentelin (1458-1478). Studien zu seinem Leben und Werke. Mainz 1932; SCHRAMM, A.: Der Bilderschmuck der Frühdrucke, fortgeführt von der Komission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Bd. 19 (Die Straßburger Drucker. 1. Johann Mentelin, Heinrich Eggestein, Georg Husner, Heinrich Knoblochtzer, Martin Schott, Jakob Ebner). Leipzig 1936.

Lex.: GELDNER 1. 55-59. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.