Johann Otmar

Z Encyklopedie knihy

Johann Otmar (též Oltmar, Othmar, zemř. 1517) tiskař, který svou pestrou profesionální dráhu započal 1482-1495 v rodném Reutlingenu. Za nejstarší práci se pokládá Carolus Mennicken Formulae epistolarum (Reutlingen 1482). Ve vcelku dobře vybavené dílně tiskl většinou jen náboženskou literaturu. Byl dobrý znalec latiny a své publikace si korigoval sám. Z nedostatku vlastního kapitálu se sdružil s nakladatelem Konradem Schlaferem a s nejstarším městským tiskařem Michaelem Greifem (též Greyff, Gryff, činný ca 1478-1514). Pak je doložen až 1498-1501 jako vůbec první tiskař v Tübingen, kde realizoval v obchodní spolupráci s univerzitou ediční program orientovaný opět na religiózní literaturu. První kniha, která zde vyšla, byl Paulus Scriptor Lectura in Johannem Duns Scotum super libro primo Sententiarum (Tübingen 1498).

V letech 1502-1517 je Otmar doložen v Augsburku, nejprve jako partner Erharda Oeglina, pak od 1508 zcela samostatně. Některé publikace u něj objednal Johann Schönsperger ml., např. Pelbartus de Themeswar Sermones Pomerii de tempore (Augsburg 1502), či nakladatel Johann Rynmann, např. Ulrich Tengler Laienspiegel (Augsburg 1511). První vydání knížky lidového čtení Fortunatus (Augsburg 1509) ilustroval Jörg Breu st. Jeho 47 textových dřevořezů přešlo později do majetku Heinricha Steinera.

Syn Silvan Otmar se vyučil v otcově dílně a samostatně v Augsburku pracoval 1513-1539. Vydával administrativní literaturu a rozličné mravněvýchovné a nábožensky vzdělavatelské spisy, jejichž úroveň zvyšovaly kvalitní dřevořezy místních umělců Hanse Burgkmaira st., Daniela Hopfera st. anebo Hanse Leonharda Schäufeleina. Snad právě z této tiskárny vyšel krátký protipapežský spisek Oldřicha Velenského z Mnichova, a to latinsky In hoc libello gravissimis, certissimisque & in sacra scriptura fundatis racionibus variis probatur, apostolum Petrum Rhomam non venisse, neque illic passum, proinde satis frivole & temere Rhomanus pontifex se Petri successorem iactat & nominat (Augsburg? 1520) i německy In disem Büchlin wirt mit mancherlay Tapffern, … klärlich bewert, das der hailig Apostel Petrus gen Rom nicht kommen, noch alda den Tod gelitten (Augsburg? 1521?). Hlavní náplní edičního programu se ovšem staly práce Martina Luthera (jde přibližně o 150 titulů). Otmar mimo jiné vytiskl Das Allte Testament deütsch (Augsburg 1523), nejstarší předklad do němčiny, který pořídil Luther.

Po smrti Silvana Otmara převzala tiskárnu nejprve vdova a po ní syn Valentin Otmar, činný bez většího významu 1540-1565. On, nebo spíše jeho stejnojmenný syn je doložen na Slovensku jako nájemný tiskař u Miklóse Telegdiho. Maďarizovaný tvar jména „Bálint Otmar“ se nachází na titulní straně díla Peter Slovacius Kalendariom … es egyeb dolgokrul valo itelet 1584. esztendöre (Trnava 1583?).


Lit.: SCHOTTENLOHER, K.: Silvan Otmar in Augsburg, der Drucker des Schwäbischen Bundes 1519-1535. Gutenberg-Jahrbuch 15, 1940, s. 281-296; SCHRAMM, A.: Der Bilderschmuck der Frühdrucke, fortgeführt von der Komission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Bd. 9 (Die Drucker in Esslingen, Urach, Stuttgart, Reutlingen, Tübingen und Blaubeuren). Leipzig 1926; VALACH, J.: Staré tlačiarne a tlačiari na Slovensku. Martin 1987.

Lex.: BENZING (Buchdrucker) 14, 15 a 18; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 418; GELDNER 1. 225 a 288 = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.; CHYBA 200. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.