Johann Rynmann

Z Encyklopedie knihy

Johann Rynmann (zemř. 1522) významný nakladatel v Augsburku, jeden z prvních, který se této profesi věnoval již bez vazby na vlastní knihtiskařskou dílnu. Pocházel z německého Ohringenu. Jeho činnost, doložená asi 200 tituly, počíná rokem 1497 a končí 1522. Rynmann byl v kontaktu s mnoha tiskaři v Basileji, Benátkách, Norimberku či Štrasburku, ovšem nejužší spolupráci navázal s Heinrichem Granem v Hagenau. Oba se specializovali především na náboženskou a vzdělavatelskou literaturu. K nejstarším dokladům jejich obchodního partnerství patří Michael Lochmaier Sermones de sanctis cum vigintitribus Pauli Wann sermonibus (Hagenau 1497). Kmenovým autorem byl uherský františkán Pelbartus de Themeswar, jehož sbírky kázání pořizoval Gran na Rynmannův náklad v několika desítkách vydání až do 20. let 16. století, např. Stellarium coronae beatae Mariae virginis (Hagenau 1498), Sermones Pomerii de sanctis (Hagenau 1499).


Lex.: BENZING (Verleger) 490 = BENZING, J.: Die deutschen Verleger des 16. und 17. Jahrhunderts. Archiv für Geschichte des Buchwesens 2, 1960, s. 445-509 (a k tomu 18, 1977, sl. 1078-1322).; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 441.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.