Johannes de Spira

Z Encyklopedie knihy

Johannes de Spira (též Johannes de Speyer, Spirenensis, zemř. 1470) německý tiskař, zakladatel knihtisku v Benátkách a držitel nejstaršího známého privilegia, jímž mu signorie umožnila od 18. září 1469 pětileté bezkonkurenční působení ve městě. První latinské tisky vyšlé ze Spirovy dílny byly Ciceronovy Epistolae ad familiares (Venezia 1469) a dnes vzácně dochovaná Pliniova Historia naturalis (Venezia 1469). Jak dosvědčují tiskařovy explicity, první vydání Ciceronova díla vyšlo v nákladu 100 kusů, a muselo být pro velký zájem čtenářů vysazeno o několik měsíců roku 1469 znovu, tentokráte již v počtu 300 exemplářů. Dílna od počátku pracovala dobrou antikvou, vyznačující se pravidelným a prostým okrouhlým řezem. Je to vůbec nejstarší doklad rané tiskové antikvy takzvaného benátského typu. K posledním pracím, na nichž se podílel již bratr Vindelin, patří Augustinus Aurelius S. De civitate Dei (Venezia 1470).

Po Johannově smrti v tiskárně plynule navázal jeho bratr Vindelinus de Spira (činný 1470-1477). Ovdovělá manželka se znovu vdala za tiskaře Johanna de Colonia, který v letech 1471-1473 působil v rodinné dílně jako společník. Pak se osamostatnil a pracoval až do roku 1480. Vindelin upřednostňoval italskou beletrii (Petrarca, Dante) a právnickou literaturu. Vytiskl první datovanou knihu v italském jazyce, totiž Francesco Petrarca Canzoniere e Trionfi (Venezia 1470). Počátkem srpna následujícího roku připravil v italském překladu a redakci opata Niccoly Malermiho první vydání Bible (Venezia 1471). Tento vůbec první pokus o ilustrovaný biblický tisk je pozoruhodný také tím, že obsahuje snad nejstarší živá záhlaví, ale prozatím ještě tištěná ručními razítky. Jako jeden z prvních v Tacitově díle Opera (Venezia ca 1471-1472) zavedl římské číslování a kustody. Posledním tiskem, jak se zdá, byl Dante Alighieri La Commedia (Venezia 1477). Všechny publikace vynikají překvapivě vysokou kvalitou sazby a tisku.


Lit.: ALBERTI, G.: Incunabuli veneziani di Giovanni e Vindelino da Spira nella Biblioteca civica di Sansepolcro. Gutenberg-Jahrbuch 1941, s. 76-79.

Lex.: BORSA (Itálie) 1. 303-304 = BORSA, G.: Clavis typographorum librariorumque Italiae 1465-1600. Vol. 1-2. Bibliotheca bibliographica Aureliana, 35. Baden-Baden 1980.; GELDNER 2. 62-65. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.