Josef Axmann

Z Encyklopedie knihy

Josef Axmann (1793-1873) grafik zabývající se mědirytem, ocelorytem a od 1843 též daguerrotypií neboli způsobem pořízení prvních trvalých fotografických snímků, který objevil 1839 Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851). Axmann pocházel z Brna a 1811 odešel studovat do Vídně na Akademii. Působil ve Vídni a od roku 1866 v Salcburku, kde také zemřel. Je autorem více než 500 náboženských rytin, portrétů, vinět a vedut, zejména dle kresebných předloh Vincence Morstadta (1802-1875). S anglickými kolegy se podílel na ocelorytech pro Bilder aus Böhmens Vorzeit. Burgvesten und Ritterschlösser in Original-Ansichten dargestellt Wolfganga Adolfa Gerleho (Praha 1842). Roku 1851 vyryl první rakouskou poštovní známku (tzv. modrý merkur).


Lit.: BEČKOVÁ, K.-PASÁKOVÁ, J.: Pocta Vincenci Morstadtovi. A homage to Vincenc Morstadt. Zu Ehren von Vinzenz Morstadt (Katalog výstavy Muzea hlavního města Prahy konané ve dnech 22. 3.-26. 5. 2002). Praha 2002; BUŽGOVÁ-RAMBOUSKOVÁ, E.: Vincenc Morstadt. Popisný seznam grafického díla. Praha 1958; NEBEHAY, I.-WAGNER, R.: Bibliographie altösterreichischer Ansichtenwerke aus fünf Jahrhunderten. Bd. 1-3, Nachtrag, Register. Graz 1981-1984; RÖK, B.: Böhmen und Mähren. Ansichten, Stadtpläne und Landkarten aus der Graphischen Sammlung des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg. Nürnberg 1995.

Lex.: HOROVÁ (red.) 1. 43 = HOROVÁ, A. (red.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Sv. 1-2. Praha 1995.; NAGLER 1. 203-204 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; SCHRAM, W.: "Verzeichnis der mährischen Kupferstecher aus der Zeit vom Jahre 1480 bis zur Gegenwart. Brno 1894, s. 1-5; THIEME-BECKER 2. 287 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 1. 29 = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).; WURZBACH 1. 96-97. = WURZBACH, C. von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die Lebenskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländern gelebt haben. Bd. 1-60. Wien 1856-1891.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.