Josef Koch

Z Encyklopedie knihy

Josef Koch (též Kuchař, ca 1773-1812) v Praze rozený kreslíř a rytec, žák Ludvíka Kohla na pražské Normální škole. Ryl mapy a příležitostnou grafiku (výtvarné části výučních listů a diplomů). Knižní ilustraci reprezentují kupříkladu Rieggerův portrét („Koch del.“) v rytině Jana Berky nebo dvě mapy („Koch sc.“), které jsou doplňkem Rieggerových Materialien zur alten und neuen Statistik von Böhmen (Praha-Leipzig 1787-1794). Pro Pelclovy Lebensgeschichte des römischen und böhmischen Königs Wenceslaus (Praha 1788-1790) reprodukoval se signaturou „Koch sc. Pragae“ staré pečetě. Spolu s Ondřejem Niederhoferem, o něco starším souputníkem, vytvořil vědecké ilustrace do pojednání Beschreibung der berühmten Uhr- und Kunstwerke am altstädter Rathause und auf der königl. Sternwarte zu Prag od Antonína Strnada (Praha-Dresden 1791). Signaturou „Gestochen v. J. Koch Schüler der Prager k. k. Normalschul.“ je však opatřena jen jedna rytina z šesti. Dle předloh znamenitého kaligrafa Františka Antonína Steinského vyryl šestnáct tabulí nazvaných Verschiedenen Muster für die deutsche Currentschrift (Praha 1802).


Lit.: NEBEHAY, I.-WAGNER, R.: Bibliographie altösterreichischer Ansichtenwerke aus fünf Jahrhunderten. Bd. 1-3, Nachtrag, Register. Graz 1981-1984; RÖK, B.: Böhmen und Mähren. Ansichten, Stadtpläne und Landkarten aus der Graphischen Sammlung des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg. Nürnberg 1995; ROUBÍK, Fr.: Soupis map českých zemí. Sv. 1-2. Praha 1951-1955; STOPP, Kl.: Die Handwerkskundschaften mit Ortsansichten. Beschreibender Katalog der Arbeitsattestate wandernder Handwerksgesellen. Bd. 1-. Stuttgart 1992-.

Lex.: NAGLER 7. 559 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; DLABAČ 2. 81-83 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; THIEME-BECKER 21. 81 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 1. 515 = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).; WURZBACH 12. 199. = WURZBACH, C. von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die Lebenskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländern gelebt haben. Bd. 1-60. Wien 1856-1891.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.