Kadaň

Z Encyklopedie knihy

Kadaň město v Čechách, v němž nejstarší knihtiskařskou dílnu provozoval Jan Karel Laube pouze roku 1742. Po přechodném pobytu se přestěhoval natrvalo do Litoměřic. Tím řemeslo v Kadani zaniklo a obnoveno bylo až 1856 litografickou dílnou Jana Russa.


Lex.: CHYBA 351. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.