Kadela (cadelle)

Z Encyklopedie knihy

kadela zdobená lavírovanými listy a fleuronnée. Jan Mikus z Hradce Králové, kolem roku 1470
Kadela C zdobená lavírovanými listy a fleuronnée v Antifonáři kostela sv. Ducha v Hradci Králové zhotoveném Janem Mikusem kolem roku 1470. Hradec Králové, Muzeum východních Čech, sign. Hr 3, fol. 6v
Kadela E s fleuronnée. Antifonář Elišky Rejčky, kolem roku 1323. Rajhrad, Muzeum Brněnska, R 600, fol. 143v
3644 AMK detail .jpg

(něm. Cadelle, angl. cadel, fr. cadeaux, cadelure, it.cadelle)

Ozdobná iniciála, jejíž dřík, břevno a oblouk tvoří paralelně vedené linie, které se mohou křížit. Písmena jsou zpravidla provedena černým inkoustem. Vyskytují se ve 13. - 16. století, často v chorálních rukopisech. Bývají zdobena motivy fleuronnée nebo (lavírovanými) kresbami listů, květů, zvířat, monster, lidských hlav a postav, občas též žánrovými či droleriovými scénami.

Literatura: DE VREESE, W. L.: Cadellen, Tijdschrift voor Nederlandsche Taal-en Letterkunde 51, 1932, s. 29–31; ALEXANDER, J.J.G.: Initialen aus grossen Handschriften, München 1987; JAKOBI, Ch.: Buchmalerei. Terminologie in der Kunstgeschichte, 4. überarb. Auflage unter Mitarbeit von Martin Roland, Berlin 2015.

Autor hesla: Milada.studnickova