Karlovy Vary

Z Encyklopedie knihy

Karlovy Vary lázeňské město v Čechách, jehož první knihtiskařskou dílnu vybudoval roku 1801 František Jan Franiek, bývalý faktor chebské tiskařky Anny Sabiny Fritschové (1794-1795). Franiek dílnu provozoval jen do roku 1802. Ovdovělá manželka Jana Franieková ve vedení živnosti pokračovala 1807-1816, kdy byla firma, kterou prakticky vedl syn Jan, přejmenována na Tiskárnu F. J. Franieka (do 1828). Jan Franiek a jeho synové Karel a František se vedení ujali 1828-1833. Od 1833 podnik spravovali sourozenci Karel a František Franiekovi.


Lit.: KORB, Fr.: Knihtisk v Chebu. In: Chebsko. Cheb 1959, s. 87-101; VOLF, J.: Pokus o založení knihtiskárny a knihkupectví v Mariánských Lázních r. 1818. Příspěvky k dějinám českého knihtisku, písmolijectví, knihkupectví a antikvariátu na počátku 19. století. Časopis Národního muzea 99, 1925, s. 27-28.

Lex.: CHYBA 90-91. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.