Kartuš (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Renesanční zlacená vazba s heraldickým supralibros - kosodélníková kartuše, v níž je heraldický štít s jelenem ve skoku. Starší opis Trojánské kroniky z let 1441 a 1442, který roku 1605 nechal převázat a opatřit svým supralibros rytíř Ludvík Šturm z Hiršfeldu. Národní knihovna ČR, sign. XXIII D 1, zadní deska
Renesanční vazba zdobená zlacením s iniciálovým supralibros LSZH a heraldickým supralibros - kosodélníková kartuš, v níž je štít s jelenem ve skoku. Starší opis Trojánské kroniky z let 1441 a 1442, který roku 1605 nechal převázat a opatřit svým supralibros rytíř Ludvík Šturm z Hiršfeldu. Praha, Národní knihovna ČR, sign. XXIII.D.1, zadní deska

Dekorativní orámování různého tvaru, nejčastěji oválného či kruhového, uplatňované od konce 15. stol. i při výzdobě desek. Kartuše se umisťovaly zpravidla do středu desek a rámovaly znak majitele, monogram, devisu, titul, florální motiv aj.

Lit.: LIVIO MACCHI, F. e: Dizionario illustrato della legatura. Milano 2002, s. 68. 

Autor hesla: Kamil.boldan