Katunový papír

Z Encyklopedie knihy

Katunový papír (něm. Kattun = hrubší bavlněná tkanina, kartoun) dekorativní barevný papír odvozený z finální úpravy tkaných látek a klasického deskotisku. K výrobě slouží bílý i barevně natíraný (máčený) papír, který se opakovaně potiskuje jedním nebo několika dřevěnými vzorovanými štočky (něm. Holzmodel, Model). Výsledný efekt je proto ve srovnání s jinými technikami (papír škrobový, papír tragantový) viditelně schematický (odtud něm. označení Holzmodelpapier). Nejstarší doklady o užití katunového papíru pocházejí z Německa okolo roku 1500. První manufaktury vznikly ve Francii (1648), Anglii (1676), Nizozemí (1678), Německu (1686) a Švýcarsku (1687). S rozvojem technologie v 19. století se ke vzorování užíval válec, zařazený na konec papírenského stroje. Papír sloužil knihvazačům jako pokryv k vylepování desek a přídeští, dále při výrobě hracích karet, tapet a rozmanitého papírenského zboží.


Lit.: GRÜNEBAUM, G.: Buntpapier. Geschichte-Herstellung-Verwendung. Köln/R. 1982; HAEMMERLE, Al.-HIRSCH, O.: Buntpapier. Herkommen, Geschichte, Techniken, Beziehungen zur Kunst. München 1961 (repr. 1977); KORDA, J.: Papírenská encyklopedie. Praha 1992; OLLIGS, H. (ed.).: Tapeten. Ihre Geschichte bis zur Gegenwart. Bd. 1-3. Braunschweig 1969-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.