Klášterní vazba

Z Encyklopedie knihy

Klášterní vazba (angl. monastic binding, fr. reliure monastique, něm. Klostereinband) obecné označení knihařsky solidních produktů středověkých i mladších klášterních dílen. Lze je identifikovat mimo jiné dle nápisů na signaturových kolcích (např. „benedictpeir“ = dílna benediktinského kláštera v Benediktbeurenu). Obzvláště typickou technologií se vyznačuje vazba řecká, pocházející původně z balkánských klášterů.Lit.: HELWIG, H.: Deutsche Klosterbuchbindereien. Eine Übersicht. Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel. Frankfurter Ausgabe 17, 1961, s. 829-858.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.