Klatovy

Z Encyklopedie knihy

Klatovy město v Čechách, v němž se papír vyráběl už 1583 a kde dle starší literatury zřídil první knihtiskárnu Václav Urban Suchý roku 1730. Poněvadž o její produkci prozatím žádné zprávy nejsou, za prvního tiskaře se považuje Josef Jan Morgensäuler, jemuž byla vedle hlavní živnosti v Plzni povolena roku 1790 i klatovská filiálka.


Lit.: ŠEDO, I. P.: Tiskárna Josefa Jana Morgensäulera v Plzni. Knihy a dějiny 7/8, 2000-2001, s. 5-27.

Lex.: CHYBA 351-352. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.