Klementinský štítenský sborník

Z Encyklopedie knihy

Korunování P. Marie, Praha, dat. 1376. – Praha, Národní knihovna ČR, XVII A 6, fol. 157v
Klementinský štítenský sborník (Národní knihovna ČR, XVII A 6) obsahuje traktáty Tomáše ze Štítného, venkovského šlechtice, který psal nábožensky vzdělavatelnou prózu. Dochovala se právě ve formě sborníků, jež byly často určeny jeho vlastním dětem. Autor studoval na artistické fakultě pražské univerzity, ale nedosáhl gradu a až do roku 1381 pobýval na svém venkovském sídle.

Důležitost Štítného díla spočívá v tom, že vyjadřoval česky látku, která byla předtím šířena hlavně v latině a že v této souvislosti zavedl některá nová česká slova.

V klementinském štítenském sborníku, který je psán na pergamenu a obsahuje 158 listů foliového formátu, je 17 figurálních iniciál. Je dedikován Vojtěchu Raňkovu z Ježova, mistru pařížské univerzity a scholastiku pražské kapituly. Obsahuje především dílo nazývané Knížky šestery o obecných věcech křesťanských. Dále je zde kalendář s českým cisiojánem (část chybí), komputistické tabulky.

Na začátku předmluvy je iniciála s postavou Štítného, jak učí své děti (fol. 4r). U výkladu Desatera je vyobrazen klečící muž s růžencem (fol. 23r). Dále jsou v rukopisu vyobrazení jednotlivých stavů: panny (ff. 35v, 36r), vdovy (ff. 35v, 47v), vdaná žena (fol. 35v), hospodář (fol. 53r), hospodyně (fol. 55r) a čeleď (fol. 58v). U šesté knihy, která se zabývá svátostmi, nalezneme obrazy křtu (fol. 114v), biřmování (fol. 116r), přijímání eucharistie (116r), manželského slibu (fol. 124r), svěcení kněze (fol. 124r), zpovědi (fol. 127r), posledního pomazání (fol. 147v) a smrti (fol. 148v). V závěru je vyobrazeno Korunování Panny Marie (fol. 157v).

Lit.: STEJSKAL, Karel a VOIT, Petr. Iluminované rukopisy doby husitské. Praha: Grafit, 1991, č. 2, s. 38.

Autor hesla: Jindrich.marek