Klišé

Z Encyklopedie knihy

Verze z 12. 11. 2019, 10:23, kterou vytvořil Vojtech.sicha (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Klišé (angl. block nebo cliché, fr. cliché, něm. Klischee) 1. slangové označení štočku čili tiskové formy určené pro tisk z výšky. Proces duplikace tiskových forem byl obecně nazýván klišírováním (z fr. clicher = lít písmový kov). Z hlediska technologie rozlišujeme starší stereotypii a mladší galvanoplastiku.

2. V přeneseném slova smylu se za klišé považuje knižní dekor 17.-19. století charakteristický vyprázděnými slohovými prostředky a rutinním řemeslným zpracováním.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.