Knižní blok

Z Encyklopedie knihy

Knižní blok (angl. contents [binding] nebo inner book, fr. corps de reliure, něm. Buchblock) vlastní tělo knihy kodexového typu bez desek. Blok tvoří jednak falcované a náležitě kompletované složky a jednak separátní přílohy včetně přední a zadní předsádky. Zatímco příloha je okrajem lepena na pomocný falc (křidélko), který se volnou stranou obtáčí kolem složky a do bloku všívá, složky jsou vzájemně spojeny stehem a našity k motouzům či tkalounům, vystupujícím na vnější straně hřbetu jako příčné vazy.

Charakteristickým rysem gotického knižního bloku je hranatý (kvádrovitý) tvar, působící masivně i u formátů menších. V renesanci byl položen základ technicky dokonalejšímu bloku se zakulaceným hřbetem a vhloubenou přední ořízkou. Kniha tak působí lehce, nemasivně, a to i u formátů větších. Blok opatřený deskami, pokryvem a eventuálně dalšími ochrannými prvky nazýváme knižní korpus. Extrémně vzácný případ spojení několika knižních bloků hřbety proti sobě do jednoho korpusu se označuje jako vazba „dvojčat“.


Lit.: ĎUROVIČ, M. (a kol.): Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha 2002.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.