Knižní korpus

Z Encyklopedie knihy

Verze z 2. 12. 2020, 18:23, kterou vytvořil Kamil.boldan (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Samotný knižní blok objemné latinské inkunábule z konce 15. století. Obě desky knižní vazby byly ztraceny již ve starší době a obnažený knižní blok byl silně poškozen hlodavci. Praha, Národní knihovna ČR

Knižní korpus kodexového typu je tvořen svázaným knižním blokem, opatřeným již deskami, pokryvem a dalšími prvky. Sestává z vlastního pergamenového či papírového knižního bloku, organismu vazby (tj. soustavy šití, stehů a vazů), předsádkových listů, desek, pokryvu, kování, spon, výzdobných prvků aj. Knihvazač nejprve zpracoval knižní blok a ve druhé etapě k němu připojil desky a další prvky knižní vazby. Vznikem knižního korpusu byl dovršen proces výroby knihy.

Lit.: PETERSEN, D.–E.: Mittelalterliche Bucheinbände der Herzog August Bibliothek. Wolfenbüttel 1975, s. 9.

Autor hesla: Kamil.boldan