Knihařská kostka

Z Encyklopedie knihy

Knihařská kostka (vlastně kost, kůstka z něm. Falzbein = kostěnné hladítko) nejpoužívanější knihařské nářadí. Je zhotoven z hovězí kosti vybroušené do tvaru oboustranně tupého oválného nože. Dodnes slouží k ručnímu falcování archů (přejížděním po okrajích zpevňoval lomy složek). Používá se též při úpravě vazů, k výrobě vazby kožené (kupříkladu v tvarování hlavice a paty hřbetu) anebo k hlazení nalepovaných segmentů.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.