Knihovna Alexia Třeboňského

Z Encyklopedie knihy

Právník a filosof Alexius Třeboňský († kol. 1496) byl sběratel knih ovlivněný humanismem. Dochoval se soupis jeho knihovny z konce 15. století, který obsahuje 146 rukopisů a 77 prvotisků a dokládá jeho zájem o humanismus. Rukopisy získával často z pozůstalostí a zatímco je shromažďoval podle zálib a možností, tisky získával spíše na základě vědeckých a úředních potřeb. Převážnou část prvotisků koupil v Itálii. Do knih přidával marginálie, případně také pomocný aparát v podobě rejstříků apod.

Literatura 

I. Hlaváček, Alexius Třeboňský a katalog jeho knihovny z konce 15. stol., Sborník historický 6, 1959, s. 223–252.

Autor hesla: Jindrich.marek