Knihovna Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic

Z Encyklopedie knihy

Verze z 29. 12. 2020, 11:12, kterou vytvořil Jindrich.marek (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Dvořan a básník Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic (asi 1461–1510) měl v době úmrtí 650 knih, z nichž se podstatná část zachovala. Sbírka byla v době jeho života uložena na hradě Hasištejně, nyní je součástí Roudnické lobkovické knihovny. Jednalo se o 757 tisků (z toho 575 inkunábulí) a po 18 latinských a řeckých rukopisů. Charakteristickým rysem jeho knihovny bylo - zejména ve srovnání s jinými dobovými knihovnami - minimální zastoupení rukopisů. Pokud bylo dílo dostupné v obou podobách, preferoval tisky, kterými nahrazoval rukopisné svazky. Pokud jde o tisky, Bohuslav jich velké množství koupil během svých studií v Itálii a díky tomu vlastnil rané italské edice antických autorů ze sedmdesátých let. Obory, které stály v centru jeho zájmu, byly právo, římská literatura, básníci a řecká literatura (vlastnil asi nejrozsáhlejší sbírku řecké literatury severně od Alp), ale i raně křesťanská díla. Po návratu do Čech získával nové svazky prostřednictvím sítě osobních zahraničních kontaktů. Jeho knihovna neobsahovala svazky v češtině ani v němčině. Reprezentativnost vazeb nehrála pro majitele významnější roli, důležitý byl pro něho především text.

Lit.: BOLDAN, Kamil a URBÁNKOVÁ, Emma. Rekonstrukce knihovny Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic: katalog inkunábulí roudnické lobkovické knihovny. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2009. 902 s. ISBN 978-80-7050-573-1.

Autor hesla: Jindrich.marek