Knihovna Hanuše z Kolovrat

Z Encyklopedie knihy

Mistr Žaltáře Hanuše z Kolovrat, Boží tvář (veraikon) obklopená zlatými rozvilinami, celostranná iluminace. Praha, Praha, dat. 1438. – Žaltář Hanuše z Kolovrat – Osek, Knihovna kláštera cisterciáků (deponováno v NK ČR Praha), Osek 71, fol. 125v

Administrátor pražského arcibiskupství Hanuš z Kolovrat (před 1430–1483) měl ve své knihovně několik vzácných iluminovaných rukopisů, z nichž některé si nechal zhotovit a vyzdobit na zakázku, a patnáct raných latinských inkunábulí.

Z iluminovaných rukopisů to byly tzv. Žaltář Hanuše z Kolovrat (katolický šlechtic byl pozdějším majitelem tohoto kodexu vzniklého v roce 1438, dnes MS. Osek 71), dále drobný cestovní brevíř, který byl pro Hanuše dokončen roku 1470, a rukopis Mariale Konráda z Hainburku ze 14. století. Je doloženo, že vlastnil také další liturgické knihy a Nový zákon, nic z toho se ale do dneška nedochovalo.

Mezi Hanušovými inkunábulemi, jež byly často tištěny v Basileji, najdeme spisy z církevního práva, Bibli a pomůcky k ní, teologická díla, spisy Josefa Flavia a také Životy papežů italského humanisty Bartolomeo Platiny. Kromě malířské výzdoby měly jeho knihy vazby zdobené slepotiskem. Svazky, které se nacházely v jeho knihovně, byly vzhledem ke svému obsahu ve velké míře určeny k četbě a studiu, zároveň ale sloužily k reprezentaci jejího majitele.

Lit: Boldan, Kamil. Bibliofil Hanuš z Kolovrat († 1483). In: Pater familias: sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. Dr. Ivana Hlaváčka. Praha : Scriptorium, 2002, s. 97-114.