Knihovna Hilaria Litoměřického

Z Encyklopedie knihy

Administrátor pražského arcibiskupství Hilarius Litoměřický (kolem 1420–1468) měl ve své knihovně většinou rukopisy ze čtyřicátých let (z jeho knihovny není dochován jediný prvotisk). Z šedesátých let, kdy vzrostla jeho kazatelská a publicistická aktivita a také se rozvinula jeho činnost v církevní správě, pochází dva kodexy, které jsou reprezentativnější: ve vlastnické poznámce je uvedena rozvitá Hilariova titulatura a mají vazbu zdobenou slepotiskem. Jeden z těchto rukopisů (Richardus Fitzralph, De questionibus Armenorum) si nechal opsat od písaře Prokopa Pibera z Kutné Hory (srov. též u knihovny Václava z Krumlova) roku 1460. Soustředil se hlavně na církevní právo, ale také na scholastickou filosofii a praktickou teologii. Své knihy opisoval zčásti sám (také za studií v Padově), zčásti je získával od svých spolužáků a přátel, případně kupoval již hotové texty nebo si zjednával písaře. Jiné knihy dostal darem. Knihy opatřoval vlastnickými poznámkami a monogramy, měly zpravidla jednoduché vazby, jež vyjadřovaly to, že si je pořizoval především z praktických důvodů.

Lit.: HEJNIC, Josef a POLÍVKA, Miloslav. Plzeň v husitské revoluci: Hilaria Litoměřického "Historie města Plzně", její edice a historický rozbor. Praha: Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1987, s. 12, 28–45.

Autor hesla: Jindrich.marek