Knihovna Jana (Šimánka) z Krumlova

Z Encyklopedie knihy

Jan z Krumlova získal nižší svěcení roku 1455 ve Vídni a ve stejném roce se stal v Praze kanovníkem. Byl doktorem církevního práva a zastával post scholastika pražského kostela. Roku 1461 byl zvolen spolu s Mikulášem z Krumlova administrátorem pražského arcibiskupství (až poté byl vysvěcen na podjáhna). Po potvrzení Hilaria Litoměřického ve funkci administrátora papežem odstoupil. Po jeho smrti byl do tohoto úřadu zvolen znovu spolu s Hanušem z Kolovrat. V letech 1462-1471 pobýval v Českém Krumlově. Pak se stal děkanem pražské kapituly. Zemřel v rozmezí let 1495-1497. Kapitule věnoval podle literatury tři rukopisy a dále knihovnu, kterou zdědil po Václavu z Krumlova, a stříbrný kalich.

Do kapitulního rukopisu C 66/1 roku 1464 vepsal rejstřík k traktátu o církvi Stanislava ze Znojma a nepochybně mu patřil kapitulní rukopis D 69.

Lit.: MAŘÍK, Antonín. Administrátoři a svatovítská kapitula v době poděbradské. Úřad administrátorů pod jednou a jeho představitelé. Sborník archivních prací 51, 2001, s. 313-358.

Autor hesla: Jindrich.marek