Knihovna Jana Herttembergera z Lokte

Z Encyklopedie knihy

Pražský kanovník Jan Herttemberger z Lokte (zemřel kolem roku 1498) je příkladem pozdně středověkého preláta, který byl ovlivněn humanismem. V jeho knihovně se nacházelo 170 rukopisů a 30 tisků. Na rozdíl od mnoha svých vrstevníků zřejmě nikdy nebyl osobně v Itálii a humanistickou literaturu nakupoval v Lipsku či přímo v Čechách.

Lit.: HLAVÁČEK Ivan, Pronikání cizích prvotisků do českých knihoven v 15. století, in: Knihtisk a Universita Karlova. K 500. výročí knihtisku v českých zemích, ed. Lubomír Vebr, Praha 1972, s. 69–95, zde s. 79–80.

Autor hesla: Jindrich.marek