Knihovna Kříže z Telče

Z Encyklopedie knihy

Kříž z Telče (1434–1504) patří k nejvýznamnějším postavám české středověké knižní kultury. Narodil se v Telči a jeho putování po Čechách můžeme rekonstruovat převážně z kolofonů, jimiž poměrně hojně opatřoval pořízené opisy textů. V roce 1454 je doložen ve Žďáru, v letech 1455–1457 působil jako učitel v Soběslavi, Roudnici nad Labem, snad Ústí nad Labem a v Praze na Vyšehradě. Poté studoval na pražské univerzitě, v roce 1463 je dosvědčen jako vikář u kostela sv. Víta a u Všech svatých na Pražském hradě. V 70. letech 15. století přebýval v Plzni, Nepomuku, Soběslavi a Horšovském Týně. Tuto etapu svého života zakončil v roce 1478, kdy vstoupil do kláštera augustiniánských kanovníků v Třeboni, v němž také zemřel.

Kříž z Telče je dosvědčen jako písař ve více než padesáti rukopisných sbornících. Některé opsal celé nebo téměř celé, další sestavil s využitím částí, které sám napsal, u některých je jeho zásah dosvědčen jen doplněním titulů nebo zapsáním obsahu rukopisu, nejčastěji na předním přídeští, jindy doplnil pouze kustody, což dokládá jeho aktivitu při sestavení rukopisu. Kromě kolofonů do svých rukopisů také někdy zaznamenával způsoby, jakými je získal (koupě, opis textu na zakázku). V době svého působení na různých místech Čech rukopisy snad více opisoval, za svého pobytu v Třeboni asi více využíval knihovnu tamní kanonie, kde byl soubor jeho knih po jeho smrti také uložen (dnes je větší část kodexů uchovávána v Národní knihovně ČR - např. XI C 1, XIII G 18, XIV D 24; menší ve Státním oblastním archivu v Třeboni).

Křížův vlastní autorský podíl na zapsaných textech je nejasný a je stále předmětem výzkumu. Nepochybně si do svých kodexů opsal několik vlastních listů a patrně několik promluv, spojených se svým působením ve školách. Patrně však jeho význam jako autora nebyl příliš velký – řada textů, které mu připisovalo starší bádání, je jiného původu, nebo je Kříž nejvýš nepříliš zásadním způsobem upravil. Nenahraditelná je ale jeho činnost opisovačská: v jeho sbornících je zachováno velké množství textů nejrůznějšího zaměření: od latinské i české poezie a přísloví přes rozmanité odborné spisy (lékařství, komputistika), historické zprávy, hojně zastoupená díla vztahující se k věroučné polemice mezi utrakvismem a katolictvím (např. NK ČR I F 18), texty filozofické (pocházející hlavně z doby jeho studií na pražské univerzitě, např. v rukopisech NK ČR I E 38, I F 25), teologické, hagiografické, kazatelské (např. NK ČR I E 36, I E 37) a další. Velké množství jazykově českých textů i drobných textů literatury 15. století se dochovalo pouze díky Křížovým opisům.

Literatura: KADLEC, J.: Oldřich Kříž z Telče, Listy filologické 79, 1956, s. 91–102, 234–238; SPUNAR, P.: Vývoj autografu Oldřicha Kříže z Telče. Příspěvek k poznání písařské osobnosti ve středověku, Listy filologické 81, 1958, s. 220–226; DOLEŽALOVÁ, L. – DRAGOUN, M. (eds.): Kříž z Telče (1434-1504). Písař, sběratel a autor, Praha 2020.

Autor hesla: Michal.dragoun