Knihovna Křišťana z Prachatic

Z Encyklopedie knihy

Křišťan z Prachatic byl významným představitelem umírněného husitství. Byl učitelem Jana Husa, Jakoubka ze Stříbra, ale i Václava Korandy mladšího. Věnoval se především astronomii, matematice a přírodním vědám, ale také lékařství.

Dochovalo se po něm větší množství jeho spisů, z jeho osobní knihovny však známe jen jeden kodex (Národní knihovna ČR, XIII F 16). V tomto rukopisu se nachází autograf Jana Husa (ff. 101r-107v), přepis zápisu slyšení francouzského vyslance Honoré Boneta ze Salonu u krále Václava IV. ve věci papežského schizmatu roku 1399, který vypracoval právě na žádost svého učitele Křišťana z Prachatic. Na přední desce rukopisu je štítek se signaturou koleje Národa českého pražské univerzity z 15. století P 18 a vlastnický záznam Křišťana z Prachatic „Magistri Cristani de Prachaticz“ (konec je obtížně čitelný).

Jinak máme pouze zprávu, že roku 1424 byl spolu se dvěma dalšími mistry pražské univerzity u toho, když Martin Lapka z Prostiboře daroval již zmíněné koleji Národa českého, resp. zejména mistru Martinovi z Prahy (univerzita obnovila činnost až roku 1430) knihu biblických konkordancí.

Fotografie Husova autografu na stránkách Národní knihovny

Lit.: CAMPANUS VODŇANSKÝ, Jan. Mecenáši Karlovy university: [kalendář dobrodiní prokázaných Akademii pražské, poslaný jako dárek k Novému roku 1616]. Ed. Karel Hrdina. Praha: Husova fakulta bohoslovecká, 1949. 

Autor hesla: Jindrich.marek