Knihovna Václava (Hněvsína) z Krumlova

Z Encyklopedie knihy

Děkan pražské kapituly, administrátor pražského arcibiskupství Václav z Krumlova (1425–1460) byl teologem a právníkem. Zemřel ještě před rozšířením knihtisku a z jeho knihovny bylo identifikováno 30 rukopisů, mezi nimiž je velmi výrazný podíl právnických textů (19 z 51 položek). Vedle nich zde byly také biblické komentáře a díla Ciceronova a Ovidiova. Vlastnil také protiutrakvistické polemické spisy. Nedlouho před smrtí si nechal připravit opis díla Alberta Velikého De mysteriis missae et de corpore Christi, který připravil písař Prokop z Kutné Hory zvaný Piber (srov. též heslo Knihovna Hilaria Litoměřického). On sám rukopisy systematicky opisoval už od mládí (v Českém Krumlově, později za studií v Padově) a podle jejich vnějších znaků se zdá, že sloužily většinou pro jeho osobní potřebu; nejstarší rukopisy, které si opsal, mají ovšem také také reprezentativní charakter. Nepřímo je v jeho knihovně doloženo nejméně 56 kodexů. Do svých knih připisoval vlastnické poznámky a připojoval také exlibris v podobě žlutého dráčka v modrém poli. Knihy byly označeny signaturou, která sestávala z písmene W a číslice.

Lit.: HRADILOVÁ, M. Knihovna kapitulního děkana Václava z Krumlova, in: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Čtenář a jeho knihovna, České Budějovice 2003, s. 31–40.

Autor hesla: Jindrich.marek