Knihovna Václava Fabera

Z Encyklopedie knihy

Astronom, lékař a farář Václav Faber (1455/1460–1518) působil na univerzitě v Lipsku a později jako městský farář v katolických Českých Budějovicích. O jeho knihách máme přehled na základě dobového soupisu i dochovaných svazků. Do knih poznamenával své vlastnictví, psal obsahy, tituly, vyznačoval zajímavé pasáže a přidával shrnující marginální poznámky. Třicet pět jeho tištěných knih z let 1476–1516 vyšlo ze dvou třetin z tiskáren v německých zemích, z jedné třetiny z Benátek. Zajímal se o medicínu a farmakologii, astronomii a astrologii, teologii a kanonické právo a měl také Bibli a biblické komentáře.

Lit.: SKEMER, Don C. Wenzel Faber von Budweis (c. 1455/1460–1518). An astrologer and his library in the early age of printing, Gutenberg-Jahrbuch 2007, s. 241–277.

Autor hesla: Jindrich.marek