Knihovna Viléma z Lestkova

Z Encyklopedie knihy

Vilém z Lestkova († 1369) působil jako děkan vyšehradské kapituly a je také autorem životopisu prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic.

Jeho knihovna čítala 114 svazků. Přes tento rozsah jsme o ní informováni víceméně náhodou: kronikář Beneš Krabice z Veitmile píše, že císař Karel IV. tento soubor „knih svaté teologie, kanonického práva a jiných svobodných umění“, které Vilém získal v Avignonu a dalších místech světa, po jeho smrti koupil za sto hřiven a daroval jej Karlově koleji pražské univerzity. Kodexy jsou evidovány v lokačním katalogu knihovny Karlovy koleje, v němž je ale mezi dalšími rukopisy není možné přesně identifikovat. Nepochybně je Vilémovo vlastnictví doloženo jen u dnešního rukopisu Národní knihovny České republiky XIII F 12, který má na předním přídeští zčásti vyškrabaný vlastnický záznam „Liber domini W., decani Wissegradensis“.

Autor hesla: Michal.dragoun