Knihovna kláštera augustiniánů kanovníků v Sadské

Z Encyklopedie knihy

Kanonie v Sadské byla založena v roce 1362 Arnoštem z Pardubic a nahradila zde existující kolegiátní kapitulu, kterou v témže roce přenesl Karel IV. na Nové Město pražské. Mezi kapitulou a kanonií ale ještě více než desetiletí trvaly majetkové spory. Sadská kanonie byla zničena husity v roce 1420, její osazenstvo našlo útočiště ve slezských klášterech ve Vratislavi a v Zaháni. Po roce 1436 jsou původem sadští kanovníci doloženi také v kanonii v Roudnici nad Labem, sadský klášter již obnoven nebyl.

Z knihovny kláštera v Sadské je dodnes dochováno 27 rukopisů v Knihovně Národního muzea a jeden kodex v Národní knihovně ČR (tento rukopis začal vznikat, na rozdíl od všech ostatních, až během exilu sadských kanovníků). Po obsahové stránce jde převážně o biblické svazky, patristickou a církevněprávní literaturu a díla ve středověku často užívaných autorů. Zároveň jde ale také o rukopisy obvykle větších rozměrů a psané na pergamenu, takže je pravděpodobné, že z původní knihovny se do knihovny kanovníků v Roudnici nad Labem dostal jen menší výběr, podmíněný snad i zřetelem k ceně kodexů.

Původně výrazně většímu rozsahu knihovny a zároveň péči o ni nasvědčují skutečnosti, že sadské rukopisy byly značeny jak signaturami, tak i jednotným vlastnickým záznamem „Iste liber est monasterii sancti Appollinaris in Saczka canonicorum regularium“, který byl umístěn na spodním okraji třetí apertury kodexu od počátku i od konce a také kolem poloviny rukopisu. Také víme, že sadské kanonii věnoval některé rukopisy Arnošt z Pardubic, který k Sadské měl úzký vztah i před založením kláštera: byl kanovníkem a děkanem tamní kapituly.

Literatura: KADLEC, J.: Sadská, in: ROHRIG, F. (eds.): Die Stifte der Augustiner Chorherren in Böhmen, Mähren und Ungarn, Klosterneuburg – Wien 1994, s. 213–216; DRAGOUN, M. – DOLEŽALOVÁ, L. – EBERSONOVÁ, A (eds.): Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, Praha 2015; EBERSONOVÁ, A.: Středověké rukopisné knihovny řeholních kanovníků sv. Augustina v Čechách, disertační práce Ústavu řeckých a latinských studií FF UK, Praha 2020, s. 139–155.

Autor hesla: Michal.dragoun