Knihovna litoměřického probošta Jana Žáka

Z Encyklopedie knihy

Dochoval se soupis knih litoměřického probošta, pražského kanovníka a administrátora pražského arcibiskupství Jana Žáka (†1534) z počátku 16. století, který obsahuje přes 200 svazků. Ssvědčí o zájmu svého majitele o humanismus, ale také o teologii, právo a medicínu. Jsou v něm zastoupeny mj. Elegantiae Lorenza Vally, díla Aeney Silvia Piccolominiho, Beroalda staršího a dalších humanistů.

Lit.: I. HLAVÁČEK, Knihovna litoměřického probošta Jana Žáka, Listy filologické 88, 1965, s. 308–321.

Autor hesla: Jindrich.marek