Knihovny klášterů minoritů a klarisek v Českém Krumlově

Z Encyklopedie knihy

Klášter byl založen roku 1357, ale z prvotního období jeho existence nemáme o knihovně zprávy. O její vybudování se ze zakladatelů zasloužil zejména Petr II. z Rožmberka, probošt kapituly Všech svatých na Pražském hradě, který klášteru v letech 1358–1384 postupně věnoval soubor rukopisů. V každém z kodexů je (s mírnými obměnami) charakteristický dedikační záznam: „Liber monasterii sacrosancte genitricis dei perpetueque virginis Marie de Chrumpnaw comparatus per honorabilem dominum Petrum de Rosenberch prepositum Capelle Regie in castro Pragensi“.

Dnes jsou tyto kodexy uloženy v Národní knihovně ČR (I A 55, VI B 9, XII F 36, XIII A 1a, XIII A 1b, XIII B 15, XIV B 15) a také v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze (UPM 5600, 5887 A a 5818 B).

Mistr Krumlovského sborníku, Narození P. Marie; Kořen Jesse. Praha, asi 1417–1419. – Krumlovský sborník – Praha, Knihovna Národního muzea, III B 10, pag. 9

Většina z darovaných rukopisů vznikla v šedesátých a sedmdesátých letech 14. století a Petr II. je patrně objednával v některé z pražských dílen. Celkem se mohlo jednat o třicet nebo více rukopisů.

V dochovaných rukopisech je možné nalézt latinské, německé a také české texty. Známým rukopisem je Liber depictus, soubor lavírovaných perokreseb s biblickými náměty a také s třiceti výjevy ze života světců uložený nyní ve Vídni (Wien, Österreichische Nationalbibliothek, cod. 370). Jinak byly už od počátků v klášteře uloženy především kazatelské příručky.

K této rukopisné sbírce patřil i Krumlovský sborník (Knihovna Národního muzea, III B 10), pergamenový, bohatě iluminovaný kodex, který obsahuje sbírku mravně naučných spisů v češtině. Jedná se o překlady-adaptace rozšířených latinských textů, jako byly Zrcadlo lidského spasení, Ráj duše od Alberta Velikého, Orloj věčné moudrosti Jindřicha Susona a některé další. Podle některých teorií rukopis vznikl v roce 1417 na rožmberském panství, možná z iniciativy Oldřicha z Rožmberka, který se tehdy přikláněl k počínajícímu husitství.

Řadila se sem i Bible krumlovská z doby kolem roku 1380 (Národní knihovna ČR, XVI D 69), raný překlad Bible do němčiny, který však vznikl ve Slezsku, ale do knihovny se dostal asi až později. Jiný německý rukopis ale v této době v klášteře vznikl. Jedná se o sborník náboženských textů včetně duchovní poezie (Minoriti Český Krumlov, č. 148, deponováno v Národní knihovně ČR).

České texty byly výrazněji zastoupeny u klarisek než u minoritů. Jako příklad je možné uvést český překlad děl Davida z Augsburgu Knihy o životu duchovním nábožném a Knihy o sedmeru prospívání duchovním z poloviny 15. století (Národní knihovna ČR, XI C 6). Do kláštera klarisek snad patřily i další rukopisy (Národní knihovna ČR XVII E 8, XVII E 9).

I v pozdním středověku opisovány hlavně kazatelské příručky (kazatel Michal z Krnova tu opsal šest kazatelských příruček nebo jejich částí). O skladbě fondu informuje inventář knih a ornátů z kláštera klarisek z roku 1502, který je uložen ve Státním oblastním archivu v Třeboni, pobočka Český Krumlov. Obsahuje asi 150 titulů. Obsahuje hlavně homiletickou a exegetickou literaturu.

Rukopisy pocházející z těchto klášterních knihoven jsou dnes uloženy zpravidla v Národní knihově ČR, Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a Jihočeské knihovně v Českých Budějovicích.

Lit.: HRADILOVÁ, Marta. K dějinám knihovny minoritů v Českém Krumlově, Praha 2014; ŠPINAR, Jindřich. Knihovny v konventu minoritů a klarisek v Českém Krumlově. In: Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově: umění, zbožnost, architektura. Daniela Rywiková (ed.), České Budějovice 2015, s. 223-240; HRADILOVÁ, Marta. „Liber monasterii de Chrumpnaw comparatus per honorabilem dominum Petrum de Rosenberch“ - knižní dar Petra II. z Rožmberka českokrumlovskému klášteru. In: Ordo et paupertas: českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění. Ostrava 2017 s. 219-228.

Autor hesla: Jindrich.marek